اصطلاحات بازی ورلد آف وارکرافت

 

اصطلاح : یکی از مشکل کسایی که تازه وارد بازی ورلد آف وارکرافت میشن مخفف ها و اصطلاحاته که نمیفهمن کی چی میگه و به خاطر همین به مشکل میخورن…

Instance: به محیط های خاص و جدا از مپ های بازی که در آن باس هایی وجود دارد. اینستنس به دو حالت  Dungeon وRaid sتقسیم میشود.

BG: به اصطلاح BattleGround که در آن دو نژاد Horde و Alliance به نبرد با یکدیگر میپردازند.

XP: مقدار امتیازی که بازیکن بعد از انجام ماموریت های مختلف در بازی بدست می آورد.

NPC: به افرادی در بازی گفته میشود که پلیر میتواند از آنها ایتم خریداری کند یا حتی Quest بگیرد.

PVP: به اصطلاح Player vs Player گفته میشود.

PVE: به اصطلاح Player vs Environment گفته میشود در این حالت پلیر یا پلیرها علیه Mobها و Bossهای بازی میجنگند.

Mob: به موجودات داخل بازی که پس از کشته شدن مقداری XP یا حتی ایتم دِراپ میکنند.

Loot: به دراپ شدن ایتم از Boss / Mob گفته میشود.

Boss: به موجوداتی قوی گفته میشود که در RaidیاDungeon وجود دارد.
Raid: به گروه های بیشتر از ۱۰ نفر برای رفتن به اینستنس گفته میشود.

Dungeon: به گروه هایی ۵ نفره برای رفتن به اینستنس گفته میشود.

Party: به گروه هایی کمتر از ۵ نفر گفته میشود.

AOE: به نوعی حمله گفته میشود که چند نفر به طور همزمان مورد صدمه قرار میگیرند.

Wipe: زمانی که گروهی در اینستنس شکست میخورند و بطور کامل میمیرند.

Faction: به نژاد گفته میشود به طور کلی ۳ نژاد در بازی وجود دارد Alliance/ Horde و Earthe Ring که نژاد سوم قابل بازی کردن نیست و در بازی به صورت بی طرف قرار دارد.

Quest: به ماموریت های داخل بازی گفته میشود.

GM: به Game Master سرور گفته میشود.

Object : به اشیاء توی بازی میگن مثله : صندلی ، نیمکت ، آسانسور ها و یا چیزای دیگه…