لیست تمامی AddOns ورلد آف وارکرافت

 

AddOns : افزونه ها یکی از ویژگی های عالی ورلد آف وارکرافت هستش که میتونه کمک خیلی زیادی توی سرعت بازیتون و نحوه بازی کردنتون داشته باشه.

اول از همه آموزش نصب Addons و وارد کردن آنها به داخل بازی :

ابتدا شما فایل Addonایــ که میخواد بریزید تو دانلود می کنید سپس به پوشه ی بازی رفته و دوباره به پوشه ی Interface و فولدر Addon بعد تمام فایل های دانلود شده رو میریز داخل پوشه و میرید داخل

بازی و گوشه پایین سمت چپ نوشته Addon , روی اون کلیک میکنید و Addon مورد نظر رو فعال می کنید سپس به داخل بازی میرید .

____________________________________________________________________

دوستان به دلیل زیاد بودن و گویا بودن پلاگین ها توضیح داده نمیشود.

Death Knight

۱.CLC DK
۲.Blood Shield Tracker

Druid

۱.HealBot
۲.Combo Points Redux
۳.NugComboBar
۴.BadKitty
۵.Boomkinator
۶.BalancePowerTracker

Hunter

۱.JS Hunter Bar
۲.Kharthus Hunter Timer

Mage

۱.CombustionHelper
۲.MageFever
۳.Mage Nuggets

Paladin

HealBot
۲.Movable Holy Power

Priest

۱.HealBot
۲.MFClip

Rogue

۱.Combo Points Redux
۲.NugComboBar

Shaman

۱.HealBot
۲.Shaman Friend
۳.FloTotemBar

Combat

Recount
۲.DeadlyBossMods
۳.Combo Points Redux
۴.JS Hunter Bar
۵.CombustionHelper
۶.Kharthus Hunter Timer
۷.Blood Shield Tracker
۸.GladiatorlosSA
۹.NugComboBar
۱۰.Quartz
۱۱.Gladius
۱۲.KillShot
۱۳.LoseControl
۱۴.MikScrollingBattleText
۱۵.OmniCC
۱۶.Skada Damage Meter
۱۷.ClassTimer
۱۸.MageFever
۱۹.BadKitty
۲۰.Castbars and Timers
۲۱.Healers have to die
۲۲.Juked
۲۳.TellMeWhen
۲۴.Boomkinator
۲۵.Movable Holy Power
۲۶.Tidy Plates
۲۷.BalancePowerTracker
۲۸.Power Auras
۲۹.TinyDPS
۳۰.Critline
۳۱.EnsidiaFails
۳۲.GTFO
۳۳.Decursive
۳۴.OmenThreatMeter
۳۵.RaidBuffStatus
۳۶.targetAssist
۳۷.Deadly Boss Mods
۳۸.Parrot
۳۹.Tidy Plates: Threat Plates
۴۰.ErrorFilter
۴۱.ScrollingCombatText
۴۲.Vengeance Status

PvP

۱.JS Hunter Bar
۲.GladiatorlosSA
۳.Gladius
۴.KillShot
۵.LoseControl
۶.ClassTimer
۷.MageFever
۸.Healers have to die
۹.Juked
۱۰.BattlegroundTargets
۱۱.Capping Battleground Timers
۱۲.Power Auras
۱۳.Decursive
۱۴.Outfitter

Boss Encounters PvE

۱.DeadlyBossMods
۲.AtlasLoot Enhanced
۳.Atlas
۴.RaidAchievement
۵.VuhDo
۶.EnsidiaFails
۷.GTFO
۸.OmenThreatMeter
۹.RaidBuffStatus
۱۰.XLoot Master
۱۱.BigWigs Bossmods
۱۲.BossTactics
۱۳.BigBrother
۱۴.EPGP Lootmaster

Map & Minimap

۱.Carbonite
۲.GatherMate2
۳.NPCScan
۴.Gatherer
۵.S.e.x.yMap
۶.Routes
۷.Mapster
۸.TomTom
۹.BasicMinimap
۱۰.MapCoords
۱۱.Minimap Button Frame

Professions

۱.Archy – Archaeology Assistant
۲.Ackis Recipe List
۳.Fishing Buddy

Miscellaneous

۱.LUI
۲.ElvUI
۳.Addon Control Panel
۴.Collectinator
۵.Reforgenator
۶.mbXtremeUI
۷.Tukui
۸.GoGoMount
۹.MoveAnything
۱۰.Collect Me
۱۱.Outfitter
۱۲.Skinner
۱۳.HideBlizzard
۱۴.Minimap Button Frame
۱۵.KgPanels