ماکرو چت رنگی در World of Warcraft 

 

رنگی : با این ماکرو ها میتونید به هر رنگی که دوست دارید توی بازی ورلد آف وارکرافت چت کنید بدون اینکه بن شید یا چیزی.

برای این ماکرو ها یه افزونه ساخته شده که میتونید از توی همین سایت Text Color رو جستوجو کنید و با افزونه راحت تره و هر رنگی که بخوایید رو میتونید پیدا کنید.

آموزش :

رنگی که دوست دارید کدش رو کپی کنید 

 حالا یک ماکرو به هر اسمی دوست دارید بسازید و کدیی که قبلا کپی کردید رای Ctrl + V کنید.

حالا رو ماکرو کلیک کنید و چت کنید و حالا میبنید که رنگ چت هاتون عوض شده.

 

کد ها:

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

(ابی کم رنگ)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff00B4FF124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ابی پررنگ)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff99ccff124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(بنفش)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg,type,lang,chan) scm(“124cffCC00FF124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:124h” ..msg.. “124h124r”,type,lang,chan);end

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(بنفش پررنگ)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff660099124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قرمز)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg,type,lang,chan) scm(“124cfff00001124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:124h” ..msg.. “124h124r”,type,lang,chan);end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جیگری

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff993366124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(لجنی)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff99cc00124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

(نقری)/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff666666124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نقری کم رنگ)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff999999124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سبز)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff00cc33124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سبز پررنگ)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff00ff33124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نارنجی خوشگل)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cffff3300124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سیاه)

/run if (not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124c00000000124Hitem: 19:0:0:0:0:0:0:0124h”..msg..”124h124r”, type, lang, chan); end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صورتی)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cffff6699124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

(صورتی پررنگ)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cffff0066124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صورتی کم رنگ)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cffff66cc124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(زرد)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cFFFFFF00124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(زرشگی)

/run if(not scm) then scm = SendChatMessage; end; function SendChatMessage(msg, type, lang, chan) scm(“124cff990000124Hitem:19:0:0:0:0:0:0:0124h” ..msg..”124h124r”, type, lang, chan);end;

/s

یک ماکرو به اسم AZN درست کنید و یکی از اینا کپی کنید داخلش حالا یکبار رو ماکرو کلیک کنید و چت کنید.