آموزش زبان Darnassian

 

زبان اصلی الف‌های شب است که هم در گفتار و هم نوشتار یکسان است. Darnassian دارای دو لهجه خاص است : دارناسین، زبان حال، و دیگری الفبای قدیمی با لهجه‌ای بی‌گانه که در ویرانه‌های باستانی الف‌های شب وجود دارد. (شاید ال‌ون)

کلمات پرکاربرد

در زیر مقداری کمی از کلمات و واژه‌هایی به زبان دارناسین آمده که ترجمه این کلمات توسط بلیزارد منتشر شده‌است:

Ande’thoras-ethil = باشد که رنجت کاهش یابد.(بدرود گرفتن)

Andu-falah-dor  = بیا همه چیز را به حالت عادی برگردانیم! (رجز خوانی.)

Ash Karath = انجام ده!

Bandu Thoribas = آماده نبرد شو! (به مبارزه طلیبدن یک دشمن)

Elune-Adore = الون با تو باد. (سلام کردن)

? Fandu-dath-belore = چه کسی آنجا رفته؟

Ishnu-alah =بخت خوش یار تو باد (سلام)

Ishnu-dal-dieb = بخت خوش یار خانواده‌ات.(سلام)

shan’do  = استاد والامقام (عنوان و واژه‌ای برای احترام)

thero’shan = دانش آموز ممتاز (عنوان و واژه‌ای برای احترام.)

! Tor ilisar’thera’nal = بگذار دشمنانمان مراقب باشند (رجز خوانی)

kaldorei = فرزندان ستارگان, مردمان ستاره‌ها. (نخست زاده‌گان, الف‌های شب)

nordrassil = تاج آسمان

quel’dorei = نجیب زاده‌گان (پاکزادها, الف‌های شب)

sunstrider = کسی که روز راه می‌رود

teldrassil = تاج زمین

zin-Azshari = شکوه آزشارا

اسامی الف‌های شب

الف‌های شب همیشه نام‌هایی با معانی خاص دارند. اسم کوچک مشتق از کلمات الفی یا نام یکی از دلاوران محبوبشان که ارتباطی اجدادی دارند می‌باشد. نام فامیلی اشاره‌ای به خط فامیلی و اغلب روزگار گذشته‌است.

  •  نام‌های مذکر :

Ilthilior, Mellitharn, Khardona, Andissiel, Mardant, Tanavar.

  •  نام‌های مونث :

Kaylai, Keina, Deliantha, Meridia, Freja, Alannaria, Nevarial.

  •  نام خانوادگی :

Moonblade, Glaivestorm, Proudstrider, Oakwalker, Nightwing, Staghorn.

 زبان‌های مرتبط

در رمان زمانه نفرت اشاره شده که ال‌ون چهار لهجه دارد.

هم ناگا، الف عالی و الف خون در زبانی مشتق شده از دارناسین سخن می‌گویند. ناگا زمانی الف شب بودند که توسط قدرت وحشتناک خدایان باستانی تغییر یافتند، آنها به زبان ناژا صحبت می‌کنند. زبان الف‌های عالی که از کالیمدور تبعید شدند به چیزی تغییر کرد که آن را به نام تالاسین می‌شناسیم‌. این همچنین زبان الف‌های خون بود. که پیشتر به نام سینداسی شناخته شد.

ال‌ون زبانی است که در کوه هایجال سخن گفته می‌شود اما اندکی از نیمه الف‌ها بخوبی این زبان را یاد دارند.

دارناسین، تالاسین، ناژا کلمات مشابه بسیاری دارند. گواه آن پرنس کیل‌تاس است که از «Ishnu’alah» استفاده می‌کند و یا بانو وشج که از «Ishnu’dal’dieb» استفاده می‌کند. چنانچه الف‌ها نوع دوم دیگری به نام‌های، کالدوری، کوئلدوری و سین‌دوری است.

گذشته از زبانی کنونی دارناسین، زبانی باستانی در لهجه دارناسین در خرابه‌های دارناسین نوشته شده‌است. گرچه ممکن است این همان زبان ال‌ون باشد.