آموزش هیرو Priest Disclipline

s

Priest : پریست یکی بهترین هیلر های بازی ورلد آف وارکرافت PvP هستش که مخصوصاٌ توی تلنت Disclipline میتونه خیلی راحت میتونه هیل کنه و همینطور به دشمن خصارت(Dps)وارد کنه.

این آموزش برای ورژن Cataclysmـه

خوب دیگه بریم سراغ آموزش :

توضیحات تلنت

Mental agility
۱۰% مانای اسپلهای instance cast شمارو کم میکنه
Soul warding
۲ ثانیه cd اسپل absorb رو کم میکنه
Renewed hope
اگه باف weakened soul یا grace رو تارگت باشه ۱۰% هیل این اسپلها کریت میخوره (flash heal-greater heal-heal-penance)
Power infusion
۲۰% سرعت کست شما رو زیاد میکنه و ۲۰% مانا اسپلهاتونو کم میکنه برای ۱۵ ثانیه
Atonement
وقتی شما با اسپل smite دمیج بدید یکی از دوستای نیازمند هیل شما به اندازه ی میجی که دادید هیل میشه و اگه یه پریست دیگه باشه و اون از از این تلنت استفاده کنه این تاثیر روی شما نصفه اثر میکنه
Inner focus
اسپل های (flash heal-greater heal –prayer of healing -binding heal) بدون مانا میکنه و ۲۵% کریتشونو بیشتر میکنه

Rapture
وقتی absorbشما بصورت دیسپل شه یا توسط دمیج از بین بره ۷% ماناتون برگردونده میشه
Borrowed time
۱۴% hasteمیگیرید بعد کست absorb
Reflective shield
۴۴% دمیجی که به Absorb شما میخوره به خوده کسی که بهتون دمیج میده بر میگرده
Strength of soul
وقتی شما کسی رو با (heal-flash heal-greater heal) هیل میکنید تایم دیباف weakened soul برای ۲ ثانیه از روی تارگت کم میشه + وقتی از inner focusاستفاده میکنید برای ۳ ثانیه silence و dispel و interrupt نمیشید
Divine aegis هر هیل شما اگه کریت بخوره و تمام هیل هایی که با prayer of healing داده میشه به اندازه ۳۰% هیل روی تارگت شیلد میندازه
Pain suppression
۵% threat رو کاهش میده + ۴۰% دمیجی که دریافت میکنید رو کمتر میکنه برای ۸ ثانیه
Train of thought
۱۰۰% شانس اینو بهتون میده که هر بار با greater heal هیل میدید cd اسپل inner focus 5 ثانیه کم شه و همینطور ۱۰۰% شانسه این که هر smite شما نیم ثانیه cd اسپل penance رو کم میکنه

Focused will وقتی شما دمیجی معادل ۱۰% دمیجتونو یا هر اسپلی روتون کریت بخوره رو دریافت کنید یه باف ۲ استکی روتون میوفته که هر استکش ۱۰% دمیجی که میخورید رو کم میکنه

Grace
وقتی شما تارگت رو هیل میدید با (flash heal-greater heal-heal-penance) یه باف ۳ استکی رو تارگت میوفته که ۸% به ازای هر استک بیشتر هیل میشه

Power word : barrier
یه دایره ای بعنوان شیلد رو زمین میندازید و تو این شیلد ۳۰% هرکی باشه کمتر دمیج میخوره و اگه کستر باشه کستش interruptنمیشه

***نوع بازی در این تلنت چه در PVE و PVP یکی هست

در این تلنت باید تارگت رو با flash heal و penance هیل کنید تا grace استک ۳ بعد اگه دیدین اوضاع وخیمه از pain suppression استفاده کنید ( اگه تارگت ۱ نفره) و یا Power word :barrier استفاده کنید این تلنت برای نگه داشتن تانک و arena 2v2 بسیار عالیه

Penance : این اسپل تارگت رو اگه دشمن باشه دمیج میده و اگه دوست باشه هیل میده

گلیف های تلنت Disc
Penance این اسپلو cd شو ۲ ثانیه کم میکنه

Flash heal : توضیح داده شد

Renew : توضیح داده شد

Pain suppression :به شما اجازه میده تا حتی در stun هم از این اسپل استفاده کنید

Power word barrier: هیلینگ رو در صورتی که زیرش باشید ۱۰% افزایش میده

Inner fire: توضیح داده شد

Mass dispel : توضیح داده شد

Gem for disc
Meta:
۵۴intel+2%max mana

Orange:
۲۰intel+20crit

Purple :
۲۰intel+20sprit

Enchant

head:
۶۰ intel+35crit

Shoulder:
۵۰intel + 25haste

Back:
۴۰ intel یا darkglowe embrodery

Chest :
۲۰ to all state

Wrist :
۶۵ crit

hand:

۶۵ mastery

Waist:

——–
Leg:

۹۵ intel+55sprit

Feet :
۵۰ mastery یا lavawalker

off hand:
۴۰ intel

main hand:

Power torent یا heartsong یا hurrican