اخبار سرور کاسپین : Icc 25man Heroic

 

آخرین اینستنس Wrath of the Lich King به اسم Icecrown Citadel هم در آخرین مد ۲۵man Heroic ران شد که برای بیشتر شدن حس رقابل باف رو به صورت Attempt قرار گرفته…

دو ماه بعد از تمام شدن کامل این اینستنس مساوی با تمام شدن سرور هستش که احتمالاٌ قراره سرور به ورژن بعدی یعنی : Cataclysm ارتقاء پیدا کنه و تمامی هیروها به همون ورژن هم انتقال پیدا کنن

صحبت های خود ادمین سرور کاسپین :

اما این بار نیز به طور کاملا متفاوت که دوستان کاسپینی طعم رقابت را بچشند.
طی برنامه ریزی و طرح ریزی های گوناگون تصمیم بر آن شد که برای تمامی باس های هیروییک attempt تعریف کنیم و روند باف در این اینستنس بدین صورت تغییر می کند:
از Attempt پنجاه تا ۴۳ باف صفر درصد
از ۴۳ تا ۳۶ باف ۵ درصد
از ۳۶ تا ۲۹ باف ۱۰ درصد
از ۲۹ تا ۲۲ باف ۱۵ درصد
از ۲۲ تا ۱۵ باف ۲۰ درصد
از ۱۵ تا ۸ باف ۲۵ درصد
از ۸ تا ۰ باف ۳۰ درصد خواهد بود

در روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه پارت اول ICC در دسترس علاقه مندان خواهد بود.

 

سایت سرور : Caspian

ریلملیست : logon.caspianwow.ir