داستان کامل Rhonin

 

در فانتزی جهان هنر نبرد رونین یا Rhonin جادوگر قدرتمندی از کیرین‌تور است. پس از مرگ آنتونیداس فقید وی رهبری کیرین تور را در نرثرند بر عهده گرفت. او وسیله‌ای برای شکست دادن ارک‌ها در پایان جنگ دوم با آزاد کردن ملکه اژدهایان الکستراسزا بود . الکستراسزا توسط وارلاک ارک، نکروش سرشکن زندانی شده بود، نکروش کسی بود که از روان اهریمن برای در اختیار گرفتن الکستراسزا استفاده کرد.

Rhonin در این راه توسط رنجری از الف‌های والا مقام به نام وریسا بادپا (خواهر سیلوانس)، مبارز دورف فلستد و جادوگر-اژدها کراسوس کسی که فرمانده این ماموریت بود یاری شد. همچنین او در ابتدا به وسیله اژدهای شرور مرگ‌بال یاری شد؛ اما قصد حقیقی مرگ‌بال، دزدیدن مقداری از تخم‌های الکستراسزا بود تا دوباره اژدهاهای نابودگر خود را خلق کند. پس از تلاش‌های بسیار و تحمل سختی‌های فراوان، سرانجام رونین موفق شد تا روان اهریمن را نابود کند و الکستراسزا را آزاد سازد.

در حین انجام این ماموریت، رونین و وریسا عاشق یکدیگر شدند و بعدها ازدواج کردند. رونین از اندک بازماندگان حمله غضب به لردران است. دالاران و کوئل‌تالاس پس از تباهی پرنس آرتاس نابود شد. اغلب خانواده رونین از جمله پدرش هنگام سقوط شهر آندروهال کشته شدند.

زمانی که او و وریسا در حال آماده‌سازی مقدمات به دنیا آمدن فرزندان دوقلویشان بودند، بار دیگر رونین توسط کراسوس برای کمک فراخوانی شد. رونین در قیفی از زمان افتاد، که او و کراسوس را به همراه مبارز پیر ارک براکسیگار که جنگ آور کهنه کار و حامل پیام مهمی برای جنگ سالار بود بلعید. هر سه به ۱۰۰۰۰ سال قبل از زمان اولین تهاجم لژیون سوزان فرستاده شدند.

در زمان گذشته او با موجودت افسانه‌ای چون سناریوس، مالورنه، آویانا روبرو شد و با ایلیدن و مالفوریون طوفان‌خشم، تیرانده بادنجوا، جارود و مایو سایه آواز و شاندریس پر ماه دوست شد. او استاد ایلیدن شد اما علی رغم حیرت ایلیدن، اغلب کارهای رونین برای درست کردن اشتباهات ایلیدان بود، به هر حال او و رونین همیشه مورد حسادت جادو پیشگان اصیل زاده بودند، وقتی ایلیدن مرتد شد، رونین فرمانده گارد ماه شد. بخاطر رشادت‌های رونین در نبرد پیشینیان نزدرمو به رونین برای لحظه‌ای اجازه داد تا به ملاقات وریسا که در حال وضع حمل بود برود تا مطمئن شود که رونین گم نشده است. همچنین نزدرمو دوستی با فرزندانش اژدر سواران برنزی را به او عطا کرد.

شخصیت
رونین زحمت بسیاری کشیده و یکی از کسانی که درباره بسیاری از چیزها می‌داند، اما دانش‌اش را پیش خویش حفظ می‌کند. بسیار جوان است، اما تغییر قیافه طلسمگر جوان نشان از قدرت بسیار و انعطاف پذیری او دارد. بی‌پروا و کله خر است و مشهور است بیشتر اوقات نگاهی به گذشته‌اش ندارد. شخصیتی را در خودش شناسایی کرده و هنوز سخت است تا آن را در کنترل خویش در آورد.

نبرد
مطالعه‌ای انجام شد که چه طلسمی را انتخاب خواهد کرد،رونین ترجیح می‌دهد تا از توانایی‌های جادویی خویش در نبرد وقتی طلسم‌های او بیشتر برای وظایف دنیوی است استفاده شود. او بطور کلی با قدرتمندترین طلسم‌های دردسترس نبرد را شروع می‌کند.

در جهان هنر نبرد
لباس کتان حماسی به نام ردای رونین از آرکیماند در غار زمان در نبرد کوه هایجال دراپ می‌شود. احتمالا این ردا را خود رونین بر تن می‌کرده است. این سوال پیش می‌اید که آرکیماند چگونه این ردا را بدست آورده است.

در جهان هنر نبرد خشم لیچ کینگ
رونین در نسخه توسعه دهنده خشم لیچ کینگ رهبر کیرین‌تور است. او در شهر نوساز و جابجا شده دالاران در نرثرند بهمراه وریسا بادپا،ساحر اعظم مودرا و ساحر اعظم آئتاس سان ریور قرار دارد. او با اژدرسواران آبی و رهبرشان ملیگوس که می‌خواهد جادوگران فانی را نابود کند خواهد جنگید.