داستان کامل Vereesa Windrunner

وریسا رنجری تواناست که در نبرد دوم بر علیه هورد در کوئل تالاس جنگید. او از نژاد الف و خواهر سیلوانس و آلریا است. او در کتاب روز اژدها مامور اسکورت رونین تا بندر هزیک بود. اما در بین راه مسایلی پیش آمد که وریسا را به اهمیت ماموریت رونین مشکوک کرد. لذا او تصمیم گرفت برای محافظت از او همراهش شود.

وی با همراهی شه سوار دانکن با رونین و دورف های آئری همراه شدند تا به گریم باتول بروند. وقتی نرسیده به مقصد مورد حمله‌ی اژدهایان نکروس قرار گرفتند و رونین از آنها جدا شد، وریسا تصمیم گرفت او را بیابد و نجات دهد.

Vereesa و فالستاد با حیله ی گابلینی به نام کریل اسیر ترول ها شدند و به یاری دورف های زمینی که راهنمایشان کراسوس بود، نجات یافتند و به جادوگر پیوستند. سرانجام با کمک او رونین توانست روان اهریمن را نابود کند و الکستراسزا ملکه‌ی اژدهایان را آزاد سازد. بخاطر این موفقیت کیرین‌تور و شاه ترنس از او خواستند تا سفیر رسمی اتحاد شود. او و رونین وظیفه داشتند در شهر‌های اتحاد سفر کنند و مردم را از خطرات جهان علاوه بر ارک ها آگاه سازند.

در همین زمان و بعد از اتفاقات وحشتناک جنگ سوم در کنار هم، او و رونین عاشق یکدیگر شدند. در کتاب «چشمه‌ی جاودانگی» مشخص شد که ازدواج کرده‌اند و وریسا دوقلو باردار است. (در کتاب جداشدن به واقعه درد وضع حمل او و بازگشت رونین به زمان حال اشاره شده است.)

تقریبا تمام خاندان بزرگ وریسا در حمله ی شاهزاده آرتاس به کوئل تالاس کشته شدند. گمان می رود هردو خواهرش زنده هستند. بخاطر اینکه سیلوانس هنوز زنده است. اگرچه بطور اصولی «کاملا زنده» نیست. و آلریا به‌نظر می رسد هنوز زنده است اما این‌که او در کجاست نامعلوم است. همچنین معلوم نیست که او از سرنوشت سیلوانس آگاه است یا خیر.

ریچارد ناک در مصاحبه توضیح داد که وریسا دشمنی شدیدی با الف‌های خون دارد، تواضع در زندگی با رونین و سنت های الف های عالی را افتخار خویش می‌داند.

جهان هنر نبرد

وریسا در نسخه توسعه دهنده بازی جهان هنر نبرد : خشم لیچ کینگ حاضر است، او به همراه رونین، جادوگر اعظم آئتاس سان ریور و جادوگر اعظم مودرا در ارگ بنفش دالاران قرار دارد. او رهبر پیمان نقره ای است، گروهی از الف های عالی که مخالفان الف‌های خون در کیرین تور هستند.