گرفتن Pet برای هر Class

 

Pet : این پت توی بیشتر سرورها حتی اون هایی که ۹۹% هم فیکس هستن تست شده و کار میکنه و این پت همراه با شما لول آپ میشه و دمیجش هم اضافه میشه و هیمنطور اگه شما قویتر شید این پت هم قویتر میشه.

(بیشتر…)

بیشتر