داستان کامل Tirion Fordring

 

تیریون یکی از اولین پنچ شهسواران دست نقره‌ای است که توسط اسقف اعظم آلونوس فاول انتخاب شدند، و یکی از قهرمانان جنگ دوم بود.

(بیشتر…)

بیشتر