باگ Gold با هیرو ArcWarden_Zet

 

Gold : با این باگ میتوند هرچه قدر که بخوایید طلا در بیارید و حتی تمامی آیتم هاتونم فول کنید و به هم گروهیاتون بدید اما در هر صورت زیاد نزنید که گروه جلو بفهمه.

(بیشتر…)

بیشتر